Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Gnss Thực Hiện Công Tác Đo Vẽ Bản Đồ Địa Chính Xã Úc Kỳ

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jan 29, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Gnss Thực Hiện Công Tác Đo Vẽ Bản Đồ Địa Chính Xã Úc Kỳ, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
  Đất đai giữ vị trí và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là điều kiện đầu tiên, là cơ sở thiên nhiên của mọi quá trình sản xuất, là nơi tìm được công cụ lao động, nguyên liệu lao động và nơi sinh tồn của xã hội loài người....Ngoài ra hiện tượng xói mòn đất, thoái hoá đất và sa mạc hoá ngày càng diễn ra nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Đất đai còn là thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Cho nên vì thế thế hệ hôm nay và cả các thế hệ mai sau chúng ta phải đoàn kết để sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai cũng như bảo vệ chúng khỏi nguy cơ thoái hoá đang ngày một rõ rệt như hiện nay.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: PGS T.S Lê Văn Thơ
  • Tác giả: Đào Ngọc Dương
  • Số trang: 58
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thái Nguyên - Trường Đại Học Nông Lâm 2020
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...ky-huyen-phu-binh-tinh-thai-nguyen-18510.html
  https://drive.google.com/uc?id=1uWNHhs6C5Ok-MHZWXlRIxlwucsKmcU__
   

Share This Page