Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Máy Toàn Đạc Điện Tử Thực Hiện Công Tác Thành Lập Bản Đồ

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Apr 16, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Máy Toàn Đạc Điện Tử Thực Hiện Công Tác Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 67 Tỷ Lệ 1 Chia 500 Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội Năm 2018
  Đất đai là sản phẩm của tự nhiên mà tự nhiên ban tặng cho con người, là tài sản vô giá đối với mỗi quốc gia. Đất đai có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ đất có thể làm ra lương thực, thực phẩm để nuôi sống con người. Đất đai còn là môi trường sống, là địa bàn phân bố khu dân cư, các cơ sở sản xuất, an ninh quốc phòng... Như vậy đất đai đã gắn liền với quá trình tồn tại và phát triển của loài người.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nhuận
  • Tác giả: Hoàng Nhật Nam
  • Số trang: 66
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...-tu-liem-thanh-pho-ha-noi-nam-2018-15136.html
   

Share This Page