Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp RTK Thực Hiện Công Tác Chỉnh Lí Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 48

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jan 14, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp RTK Thực Hiện Công Tác Chỉnh Lí Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 48 Tỷ Lệ 1 Chia 1000 Xã Tân Dương - Huyện Bảo Yên - Tỉnh Lào Cai
  Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia. Đất đai là yếu tố duy nhất của sự sống, nếu không có đất sẽ không có sản xuất và cũng không có sự tồn tại của con người. Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai là một vấn đề hết sức quan trọng. Trong cuộc sống đất đai đóng vai trò là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và cả sinh hoạt của mình, con người đã tác động trực tiếp vào đất đai, làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên và đôi khi làm giảm dần tính bền vững của đất đai. Ngoài ra hiện tượng xói mòn đất, thoái hoá đất và sa mạc hoá ngày càng diễn ra nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngoài ra đất đai còn là thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Quý
  • Tác giả: Triệu Đức Mạnh
  • Số trang: 76
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thái Nguyên - Trường Đại Học Nông Lâm 2019
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...n-duong-huyen-bao-yen-tinh-lao-cai-17977.html
  https://drive.google.com/uc?id=18JMC1iMXkK4ClEVnir01aSiecZcZZrr2
   

Share This Page