Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Toàn Đạc Điện Tử Thực Hiện Công Tác Chỉnh Lí Bản Đồ

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Chính Môi Trường' started by nhandanglv123, Jun 30, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Toàn Đạc Điện Tử Thực Hiện Công Tác Chỉnh Lí Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 30 Tỷ Lệ 1 Chai 1000 Xã Yên Trạch - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên
  Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quư giá của mỗi quốc gia. Đất đai là yếu tố duy nhất của sự sống, nếu không có đất sẽ không có sản xuất và cũng không có sự tồn tại của con người. Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai là một vấn đề hết sức quan trọng. Trong cuộc sống đất đai đóng vai trò là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và cả sinh hoạt của mình, con người đã tác động trực tiếp vào đất đai, làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên và đôi khi làm giảm dần tính bền vững của đất đai. Ngoài ra hiện tượng xói mòn đất, thoái hoá đất và sa mạc hoá ngày càng diễn ra nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngoài ra đất đai còn là thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Cho nên, vì thế thế hệ hôm nay và cả các thế hệ mai sau chúng ta phải đoàn kết để sử dụng hợp lư và hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai cũng như bảo vệ chúng khỏi nguy cơ thoái hoá đang ngày một rõ rệt như hiện nay.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Địa chính môi trường
  • Người hướng dẫn: ThS. Dương Minh Ngọc
  • Tác giả: Lưu Văn Phương
  • Số trang: 73
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...huyen-phu-luong-–-tinh-thai-nguyen-15463.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page