Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Bằng Máy Toàn Đạc Điện Tử Tờ Số 19

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Apr 21, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Bằng Máy Toàn Đạc Điện Tử Tờ Số 19 Tỷ Lệ 1 Chia 1000tt Phố Lu - Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai Giai Đoạn 2017-2018
  Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, không có khả năng tái tạo, hạn chế về không gian và vô hạn về thời gian sử dụng. Đất đai là yếu tố duy nhất của sự sống, nếu không có đất sẽ không có sản xuất và cũng không có sự tồn tại của con người. Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai là một vấn đề hết sức quan trọng. Công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những công việc chính của công tác quản lý Nhà nước về đất đai đã được quy định trong Luật Đất Đai. Để quản lý đất đai một cách chặt chẽ theo một hệ thống tư liệu mang tính khoa học và kỹ thuật cao, cần thiết phải có bộ bản đồ địa chính chính quy và hồ sơ địa chính hoàn chỉnh theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đình Thi
  • Tác giả: Hoàng Thế Anh
  • Số trang: 66
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...u-–-huyen-bao-thang-–-tinh-lao-cai-15244.html
   

Share This Page