Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Hàm Green Trong Mô Phỏng Lan Truyền Sóng Thần Khu Vực Biển Đông Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Địa Cầu' started by nhandang123, Feb 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Ứng Dụng Hàm Green Trong Mô Phỏng Lan Truyền Sóng Thần Khu Vực Biển Đông Việt Nam
  Tổng quan về nghiên cứu sóng thần ở Việt Nam. Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và phương pháp luận về xây dựng mô hình và mô phỏng lan truyền sóng thần. Trình bày các kịch bản áp dụng mô phỏng tính toán lan truyền sóng thần đến bờ biển và hải đảo Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý địa cầu
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Cao Đình Triệu
  • Tác giả: Mai Xuân Bách
  • Số trang: 62
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1011666&sp=T&sp=3&suite=def
  https://drive.google.com/uc?id=1MU95BhAVQZUuZSQsQ451DnLxjMZqMfBV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 7, 2019

Share This Page