Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Hiện Tượng Hỗn Loạn Vào Đa Truy Cập Phân Chia Theo Mã

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện Tử' started by quanh.bv, Jul 20, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong thập niên qua, đã có sự quan tâm lớn về việc khai thác hiện tượng hỗn loạn với ứng dụng có lợi trong các hệ thống kỹ thuật. Một ứng dụng gây sự chú ý lớn đó là vấn đề về truyền thông. Tín hiệu hỗn loạn, với thuộc tính tự nhiên để mang thông tin trong môi trường truyền thông trải phổ, rất hiệu quả với đặc tính băng rộng của chúng. Sử dụng các tín hiệu hỗn loạn để mã hoá thông tin, tín hiệu thu được là tín hiệu trải phổ có độ rộng băng lớn hơn và mật độ phổ cống suất thấp hơn. Chúng lĩnh hội tất cả những ưu điểm của các hệ thống truyền thông trải phổ hiện nay, như tính thiết thực trong các môi trường truyền dẫn đa đường, khả năng chống nhiễu, xác suất lỗi thấp, … Ngoài ra, tín hiệu hỗn loạn dễ dàng được tạo ra và do đó mang lại giải pháp giá thành thấp, là công cụ đa năng cho công nghệ truyền thông trải phổ.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Mạnh Thắng
  • Tác giả: Lê Thị Ngọc Hà
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13283#
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 20, 2019

Share This Page