Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Hoạt Động PR Nhằm Thu Hút Quảng Cáo Của Các Đài Phát Thanh - Truyền Hình Khu Vực Đồng Bằng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Jan 30, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-30_1-14-31.png
  Ứng Dụng Hoạt Động PR Nhằm Thu Hút Quảng Cáo Của Các Đài Phát Thanh - Truyền Hình Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ
  Trên cơ sở các lý luận và thực tiễn ứng dụng các hoạt động PR của một số Đài PTTH địa phương, luận văn đề xuất những giải pháp thu hút Quảng cáo bằng việc ứng dụng hiểu quả hoạt động PR của một số Đài PTTH khu vực Đồng bằng Bắc bộ.
  Luận văn tập trung nghiên cứu và phân tích việc ứng các hoạt động PR nhằm thu hút Quảng cáo của các Đài PTTH trong khu vực Đồng bằng Bắc bộ trong năm 2014. Trên cơ sở đó, luận văn đi vào phân tích và làm rõ vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng các hoạt động của PR để thu hút Quảng cáo
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trí Nhiệm
  • Tác giả: Bùi Văn Hiệp
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2015
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2627
  https://drive.google.com/uc?id=1v5LvJFr_2ZxDzDbEkCaZPEOqvuFFf-LE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page