Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Kho Dữ Liệu Và Webservice Để Tích Hợp Dữ Liệu Xây Dựng Hệ Thống Báo Cáo Thống Kê Tại Trường

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Thông Tin' started by tuankiet1905, Dec 8, 2019.

 1. tuankiet1905

  tuankiet1905 Member

  [​IMG]
  Ứng Dụng Kho Dữ Liệu Và Webservice Để Tích Hợp Dữ Liệu Xây Dựng Hệ Thống Báo Cáo Thống Kê Tại Trường Cao Đẳng Nghề Số 3 BQP
  Trường cao đẳng nghề số 3-BQP có nhiệm vụ đào tạo nguồn lực cho toàn xã hội, đặc biệt cho lực lượng vũ trang và bán vũ trang. Hàng tháng, quý, năm, Thủ trưởng, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổng hợp và làm các báo cáo về các lĩnh vực như cơ cấu tổ chức cán bộ, quản lý đào tạo, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy nghề, công tác thu chi và quyết toán tài chính v.v… Từ đó nhà trường tiến hành tổng hợp để tạo ra các báo cáo hỗ trợ việc ra các quyết định của nhà trường và gửi đến các cơ quan liên quan.
  • Luận văn Thạc sĩ Tin học
  • Chuyên ngành Hệ thống thông tin
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ
  • Tác giả: Phạm Văn Hậu
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF - True
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 2016
  Link download:
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/25240
  https://drive.google.com/uc?id=1ZVMF5r8JuMa45PowQD3GSlXvrOFLt7Ti
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Dec 31, 2019

Share This Page