Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng Dụng Máy RTK Trong Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 106 Tỷ Lệ 1 Chia 1000 Thị Trấn Nông Trường

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jan 14, 2021 at 12:12 AM.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ứng Dụng Máy RTK Trong Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 106 Tỷ Lệ 1 Chia 1000 Thị Trấn Nông Trường Phong Hải - Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai
  Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, không có khả năng tái tạo, hạn chế về không gian và vô hạn về thời gian sử dụng. Đất đai là cội nguồn của mọi hoạt động sống, đặc biệt là hoạt động sống của con người, nếu không có đất sẽ không có sản xuất và không có sự tồn tại của con người. Không những thế trong sự nghiệp của mỗi quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đất luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng; đất là nguồn đầu vào của nhiều ngành kinh tế khác nhau; là tư liệu sản xuất của ngành nông nghiệp. Xong sự phân bố đất đai lại rất khác nhau dẫn đến nảy sinh các mối quan hệ về đất đai cũng rất phức tạp, vấn đề đặt ra ở đây là làm sao quản lý đất đai một cách có hiệu quả để góp phần giải quyết tốt các quan hệ đất đai thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế đất nước.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: ThS. Ngô Thị Hồng Gấm
  • Tác giả: Trần Hoàng Sơn
  • Số trang: 77
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thái Nguyên - Trường Đại Học Nông Lâm 2019
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...g-hai-huyen-bao-thang-tinh-lao-cai-17972.html
  https://drive.google.com/uc?id=1U8HxYt5sYZS3P6PD5MuPd6SD_P6K-YhE
   

Share This Page