Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Hàng Đợi Thông Điệp Trong Kiến Trúc Khách - Chủ

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 2, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Ứng Dụng Mô Hình Hàng Đợi Thông Điệp Trong Kiến Trúc Khách - Chủ
  Tổng quan về kiến trúc khách – chủ và hàng đợi thông điệp: trình bày các kiến thức chung nhất về kiến trúc khách – chủ và các khái niệm về hàng đợi thông điệp. Hàng đợi thông điệp trong kiến trúc khách – chủ: tìm hiểu chi tiết về hàng đợi thông điệp, các lý do tại sao việc áp dụng mô hình hàng đợi thông điệp trong kiến trúc khách chủ mang lại những lợi ích nhất định, đồng thời tìm hiểu và đánh giá về một số loại hệ thống cụ thể nên áp dụng hàng đợi thông điệp làm cơ chế giao tiếp khách – chủ. Thiết kế hàng đợi thông điệp: tìm hiểu về các thành phần của một hệ thống hàng đợi thông điệp, đánh giá, nhận xét về hiệu suất của hệ thống khi sử dụng hàng đợi thông điệp so với khi không sử dụng hàng đợi thông điệp, cũng như việc lựa chọn loại hàng đợi thông điệp nào sẽ có những lợi ích và chi phí cụ thể. Thử nghiệm về áp dụng hàng đợi thông điệp để phân tải trong ứng dụng kiến trúc khách – chủ: trình bày về thử nghiệm việc áp dụng mô hình hàng đợi thông điệp để phân tải trong kiến trúc khách – chủ, mô hình hàng đợi thông điệp sẽ được đưa vào một hệ thống phần mềm cụ thể, trong đó hàng đợi thông điệp đóng vai trò giao tiếp khách – chủ trong hệ thống để chuyển tải các thông tin cần thiết lên máy chủ. Đưa ra một số đánh giá về kết quả thử nghiệm.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn
  • Tác giả: Nguyễn Quang Dũng
  • Số trang: 62
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1011452
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 30, 2017

Share This Page