Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Tăng Trưởng Và Chỉ Số Quản Trị Giá Trị Thu Được Trong Đánh Giá Mức Độ Hoàn Thành

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm' started by quanh.bv, Jul 3, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Ứng Dụng Mô Hình Tăng Trưởng Và Chỉ Số Quản Trị Giá Trị Thu Được Trong Đánh Giá Mức Độ Hoàn Thành Dự Án Phần Mềm
  Trên thế giới, hiện có khoảng nửa triệu người quản lý dự án thực hiện khoảng một triệu dự án phần mềm mỗi năm, sản xuất phần mềm trị giá trên 600 tỷ USD. Nhiều dự án trong số này có chất lượng không như kỳ vọng của khách hàng hoặc không cung cấp các phần mềm trong phạm vi ngân sách và thời gian hoàn thành. Một phân tích cho thấy khoảng một phần ba các dự án có chi phí và thời gian hoàn thành vượt hơn 125% so với kế hoạch. Tại sao quá nhiều dự án phần mềm thất bại? Mặc dù có rất nhiều lý do, một trong những lý do quan trọng nhất là quản lý dự án không phù hợp
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng
  • Tác giả: Phạm Văn Linh
  • Số trang: 90
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2017
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10537
   

Share This Page