Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Thẻ Điểm Cân Bằng (BSC) Để Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Của Thanh Tra Sở Xây Dựng

Discussion in 'Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng' started by nhandanglv123, Mar 16, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ứng Dụng Mô Hình Thẻ Điểm Cân Bằng (BSC) Để Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Của Thanh Tra Sở Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh
  Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành KTXD công trình dân dụng và công nghiệp
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lưu Trường Văn
  • Tác giả: Huỳnh Lê Công Trường
  • Số trang: 141
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2014
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=99374
  https://drive.google.com/uc?id=1fG3j0m7_6pAyZvygSFvA5LP4XKui4Gjk
   

Share This Page