Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Một Số Kỹ Thuật Xử Lý Ảnh Trong Phân Tích Chứng Minh Thư Nhân Dân

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 2, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Ứng Dụng Một Số Kỹ Thuật Xử Lý Ảnh Trong Phân Tích Chứng Minh Thư Nhân Dân
  Tổng quan về phân tích ảnh tài liệu: giới thiệu về hệ thống nhận dạng ảnh tài liệu nói chung và hệ thống phân tích ảnh tài liệu nói riêng; giới thiệu các hướng tiếp cận trong phân tích bố cục và cấu trúc của ảnh tài liệu. Nghiên cứu một số thuật toán tiền xử lý ảnh: giới thiệu một số thuật toán tiền xử lý ảnh thường được áp dụng trong hệ thống phân tích và nhận dạng ảnh tài liệu như nhị phân ảnh, căn chỉnh độ nghiêng, các toán tử hình thái. Nghiên cứu phương pháp phân tích giấy chứng minh nhân dân: giới thiệu bài toán và các vấn đề cần giải quyết, từ đó áp dụng các kỹ thuật xử lý ảnh và phân tích tài liệu để phân tích ảnh chứng minh nhân dân. Tiến hành cài đặt thử nghiệm để đánh giá hiệu quả của giải pháp đưa ra trên tập ảnh chứng minh nhân dân.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Ngô Quốc Tạo
  • Tác giả: Lê Đức Hiếu
  • Số trang: 59
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002897
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 31, 2017

Share This Page