Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng Dụng Phần Mềm Mapinfo Quản Lý Giá Đất Phi Nông Nghiệp Tại Đô Thị Trên Địa Bàn Quận Cái Răng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by quanh.bv, Oct 2, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ứng Dụng Phần Mềm Mapinfo Quản Lý Giá Đất Phi Nông Nghiệp Tại Đô Thị Trên Địa Bàn Quận Cái Răng Thành Phố Cần Thơ
  Định giá đất là công việc thường xuyên và quan trọng đối với hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai vận hành theo nền kinh tế thị trường. Trong những năm gần đây ở Việt Nam, công tác định giá đất được coi trọng. Căn cứ Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành giá đất hàng năm nhằm thực hiện quản lý đất đai về mặt kinh tế. Thực trạng công tác định giá đất thường gặp nhiều khó khăn và đòi hỏi phải tính toán chính xác, do đó vấn đề đặt ra là việc ứng dụng công nghệ thông tin để áp giá đất và xem xét khả năng với ứng dụng công nghệ thông tin đó vào công tác xác định giá đất có rút ngắn được thời gian hoàn thành công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình công cộng hay không
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Tấn Lợi
  • Tác giả: Nguyễn Thị Linh Phương
  • Số trang: 52
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1N0dJlracaPTCk1qraQa_nc92IjnkSgsu
   

Share This Page