Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Quan Hệ Công Chúng Trong Các Hoạt Động Đối Ngoại Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Jan 30, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-30_1-51-46.png
  Luận văn làm rõ cơ sở lý luận về quan hệ công chúng trong các hoạt động đối ngoại. Phân tích thực trạng và những điểm còn hạn chế của các hoạt động quan hệ công chúng được sử dụng trong công tác đối ngoại của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp ứng dụng quan hệ công chúng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: TS. Luận Thùy Dương
  • Tác giả: Nguyễn Duy Sơn
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2015
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2398
  https://drive.google.com/uc?id=1Hti1fUpF4mjJgl3eVDkQ8Q4MsYh8yfoz
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page