Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Quan Hệ Công Chúng Trong Công Tác Tuyên Truyền Chính Trị Của Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Phú Yên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Feb 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-7_16-28-0.png
  Trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền trong đội ngũ báo cáo viên của tỉnh sẽ góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ công chúng đối với công tác tuyên truyền, từ đó luận văn đề xuất những giải pháp có thể ứng dụng quan hệ công chúng vào công tác tuyên truyền chính trị của đội ngũ báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: PGS, TS Trương Ngọc Nam
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa
  • Số trang: 134
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2012
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/263
  https://drive.google.com/uc?id=1d02tUaFJT8jJJgo52UZ81Ay0DvNpqEzI
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page