Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Qui Hoạch Tuyến Tính Trong Phân Tích Gói Dữ Liệu

Discussion in 'Chuyên Ngành Toán Ứng Dụng' started by quanh.bv, May 23, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Qui hoạch tuyến tính (LP) có nhiều ứng dụng trong thực tiễn, đặc biệt là trong phân tích định lƣợng các hoạt động kinh tế. Luận văn này đề cập tới một ứng dụng của qui hoạch tuyến tính (còn ít đƣợc đề cập đến) trong vấn đề phân tích gói dữ liệu, nhằm giúp đánh giá hiệu quả tƣơng đối, dựa trên tập hợp dữ liệu thu thập đƣợc của các đơn vị khác nhau cùng tham gia trong một lĩnh vực hoạt động nào đó, chẳng hạn các chi nhánh ngân hàng trong một thành phố, các đơn vị sản xuất trong một xí nghiệp, các lớp trong một trƣờng học, v.v ...
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành Toán ứng dụng
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Trần Vũ Thiệu
  • Tác giả: Nguyễn Lê Tuân
  • Số trang: 43
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...n-tinh-trong-phan-tich-goi-du-lieu-58916.html
  https://drive.google.com/uc?id=1u6_VVsJZhJikoZdAXtdvniG7P0xkUeed
   

Share This Page