Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Thuật Toán Di Truyền Giải Bài Toán Đóng Thùng

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin' started by quanh.bv, Jul 12, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Phát triển các thuật toán giải các bài toán NP – khó (NP – hard) luôn là hướng quan tâm của nhiều nhà khoa học nghiên cứu về máy tính. Nhiều bài toán NP – khó là các bài toán tối ưu tổ hợp nổi tiếng có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như bài toán người du lịch, bài toán đóng thùng, bài toán cây Steiner, bài toán người đưa thư Trung Hoa, … xong cho đến nay chưa thể giải được chính xác bằng các thuật toán hiệu quả. Người ta thường lựa chọn cách tiếp cận giải gần đúng đối với các bài toán thuộc lớp này. Có thể nêu tên các phương pháp giải như vậy như: các thuật toán xấp xỉ (approximation schemes), các phương pháp xác xuất (probabilistic methods), tính toán tiến hóa (evolutionary computation), tìm kiếm cục bộ (local search), … Thuật toán di truyền (genetic algorithm) là một nhánh quan trọng của tính toán tiến hóa gần đây được quan tâm nhiều khi tỏ ra hiệu quả trong việc giải một số bài toán thuộc lớp bài toán NP – khó.
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Công nghệ thông tin
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Đức Nghĩa
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương
  • Số trang: 123
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13360
   

Share This Page