Luận Văn Thạc Sĩ Ước Lượng Giá Thành Phần Mềm - Khảo Sát Các Mô Hình Phổ Biến Và Phân Tích Khả Năng Ứng Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin' started by quanh.bv, Jul 11, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Ước Lượng Giá Thành Phần Mềm - Khảo Sát Các Mô Hình Phổ Biến Và Phân Tích Khả Năng Ứng Dụng Tại Việt Nam
  Lượng giá (hay còn gọi là ước lượng giá thành, định giá, ước lượng chi phí) phần mềm là một trong những giai đoạn quan trọng trong quá trình quản trị dự án phần mềm. Mục tiêu của lượng giá là để xác định quy mô dự án, công sức, thời gian và ngân sách cần thiết để thực hiện dự án. Lượng giá càng chính xác thì khả năng thành công của dự án càng lớn. Theo báo cáo tổng kết của nhóm Standish: “Hàng năm nước Mỹ chi hàng tỷ đô la để phát triển hàng trăm ngàn dự án CNTT. Theo số liệu thống kê năm nay (2009), nước Mỹ có 32% trong tổng số dự án là thành công và đúng tiến độ, 44% số dự án là bị chậm tiến độ và vượt ngân sách, 24% còn lại bị hủy bỏ hoặc được chuyển giao nhưng không được sử dụng” [chao2009]. Một trong những nguyên nhân làm cho dự án chậm tiến độ và vượt ngân sách hay bị hủy bỏ thì phải kể đến vai trò của lượng giá dự án chưa tốt, chưa đánh giá đúng quy mô, nguồn lực cũng như chi phí phát triển dự án .
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Công nghệ thông tin
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Khanh Văn
  • Tác giả: Bùi Ngọc Hoàng
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13364
   

Share This Page