Luận Văn Thạc Sĩ Ưu Đãi Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Đối Với Hoạt Động Đầu Tư Trực Tiếp Trước Ngoài Từ Thực Tiễn

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Jul 5, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Ưu Đãi Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Đối Với Hoạt Động Đầu Tư Trực Tiếp Trước Ngoài Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội
  Thuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước. Thuế là một công cụ tài chính để tạo lập nguồn thu nhằm duy trì hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Từ lâu, Đảng và Nhà nước đã rất chú trọng đến cải cách hệ thống thuế. Trong đó, ưu đãi thuế là một trong những yếu tố không thể thiếu trong chính sách về thuế nhằm kích thích đầu tư, góp phần vào tăng trưởng đồng thời là công cụ để nhà nước quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế - xã hội.
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành luật kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thương Huyền
  • Tác giả: Nguyễn Vinh Hạnh
  • Số trang: 81
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17840
   

Share This Page