Luận Văn Thạc Sĩ Vai Trò Của Báo Chí Trong Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Nước Ta Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Dec 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-8_16-30-9.png
  Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về sự tham gia của báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng; Đánh giá thực trạng sự tham gia của báo chí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay; Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian tới.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: PGS, TS. Lưu Văn Quảng
  • Tác giả: Đặng Văn Tiến
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2018
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7857
  https://drive.google.com/uc?id=1Q_N3j3lIG0gLdFFOmhaaLl4KW28pLitX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page