Luận Án Tiến Sĩ Vai Trò Của Báo Nhân Dân Trong Công Tác Đối Ngoại Của Việt Nam Từ Năm 1986 Đến Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Quốc Tế' started by quanh.bv, Mar 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-3-7_15-20-24.png
  Mặc dù đã có nhiều công trình khoa học quan tâm đến vai trò của báo chí trong công tác đối ngoại của Việt Nam từ năm 1986 đến nay, tuy nhiên nghiên cứu điển hình về vai trò của báo Nhân dân, một tờ báo Đảng trong công tác đối ngoại từ khi đổi mới đến nay chưa được tìm hiểu. Đây có thể được coi là công trình nghiên cứu mang tính hệ thống đầu tiên về vấn đề này.
  Luận án đã cung cấp một cách hệ thống những vấn đề về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn vai trò của báo chí nói chung và báo Nhân dân nói riêng đối với công tác đối ngoại. Về cơ sở lý luận đó là: sự thay đổi về tư duy đối ngoại của Đảng và Nhà nước từ năm 1986 đến nay, từ chỗ bắt đầu công cuộc đổi mới, phá thế bao vây cấm vận đến triển khai hội nhập quốc tế, chủ yếu là kinh tế quốc tế và triển khai hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, luận án cũng đưa ra một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu như báo chí, thông tin đối ngoại cũng như vai trò của báo chí, thông tin đối ngoại trong công tác đối ngoại. Về cơ sở thực tiễn đó là: vai trò của báo Nhân dân trong công tác đối ngoại từ khi thành lập (1951) cho đến năm 1986.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Quan hệ quốc tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Kim Cương, GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương
  • Tác giả: Nguyễn Trung Thành
  • Số trang: 168
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Ngoại giao 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=38830
  https://drive.google.com/uc?id=1kbn0DuWbl48PwY1-XHTIKaIwzt5lnNXs
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page