Luận Án Tiến Sĩ Vai Trò Của Bộ Đội Địa Phương Trong Xây Dựng Thế Trận Lòng Dân Ở Địa Bàn Quân Khu 1 Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chủ Nghĩa DVBC Và DVLS' started by quanh.bv, Feb 1, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-2-1_22-18-53.png
  1. Luận án đưa ra, phân tích, luận giải quan niệm về vai trò của Bộ đội địa phương trong xây dựng “thế trận lòng dân” ở địa bàn Quân khu 1. Đồng thời, khái quát và luận giải nhân tố cơ bản quy định thực hiện vai trò của Bộ đội địa phương trong xây dựng “thế trận lòng dân” ở địa bàn Quân khu 1.
  2. Luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng thực hiện vai trò của Bộ đội địa phương trong xây dựng “thế trận lòng dân” ở địa bàn Quân khu 1 hiện nay và xác định những vấn đề đặt ra.
  3. Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất hệ thống giải pháp cơ bản mang tính toàn diện, đồng bộ, khả thi phát huy vai trò của Bộ đội địa phương trong xây dựng “thế trận lòng dân” ở địa bàn Quân khu 1 hiện nay. Mỗi giải pháp có vị trí, vai trò khác nhau, có quan hệ biện chứng trong một chỉnh thể thống nhất cùng hướng tới mục đích phát huy vai trò của Bộ đội địa phương trong xây dựng “thế trận lòng dân” ở địa bàn Quân khu 1 hiện nay./.
  • Luận án tiến sĩ triết học
  • Chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
  • Người hướng dẫn: PGS. TS Bùi Xuân Quỳnh, PGS. TS Nguyễn Đình Bắc
  • Tác giả: Trịnh Minh Thế
  • Số trang: 211
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2023
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1pi-BVG1Zl-KJFGV2x0j-3vOgVuF7v_qT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page