Luận Án Tiến Sĩ Vai Trò Của Các Tổ Chức Chính Trị - Xã Hội Cấp Cơ Sở Trong Việc Đảm Bảo An Sinh Xã Hội Cho Cư Dân

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by quanh.bv, May 8, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vai Trò Của Các Tổ Chức Chính Trị - Xã Hội Cấp Cơ Sở Trong Việc Đảm Bảo An Sinh Xã Hội Cho Cư Dân Nông Thôn - Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Xã
  Điều 9, Hiến pháp năm 1980 quy định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- bao gồm các chính đảng, Tổng công đoàn Việt Nam, tổ chức liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các thành viên khác của Mặt trận - là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, giáo dục và động viên nhân dân đề cao ý thức làm chủ tập thể, ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.
  • Luận án tiến sĩ Xã hội học
  • Chuyên ngành Xã hội học
  • Người hướng dẫn: PGS. TSKH. Bùi Quang Dũng
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy
  • Số trang: 175
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18562
  https://drive.google.com/uc?id=1sM1x2NbuULwoPzhRctti5uwLKPdYBKQ_
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page