Luận Văn Tốt Nghiệp Vai Trò Của Công Dân Trong Tố Giác Tội Phạm

Discussion in 'Luật Hiến Pháp, Tư Pháp Và Hành Chính' started by quanh.bv, Oct 16, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Nước ta trải qua hàng ngàn năm lịch sử chống giặc ngoại xâm, đã có biết bao người dân ngã xuống để bảo vệ nền hòa bình cho tổ quốc. Trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm đó người dân là lực lượng nồng cốt và có vai trò chủ đạo làm nên chiến thắng. Trong hai cuộc kháng chiến thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy được tầm quan trọng của người dân trong cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc và đã vận dụng, phát huy sức mạnh ấy một cách sáng tạo phù hợp với tình hình, hoàn cảnh cách mạng để giành lại nền hòa bình độc lập, cho con cháu chúng ta có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Luật tư pháp
  • Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Chí Hiếu
  • Tác giả: Lư Trường Tây
  • Số trang: 74
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1XuYR5nohxqSe3sJsYiFIPuthvDRl4VuA
   

Share This Page