Luận Án Tiến Sĩ Vai Trò Của Công Tác Tư Tưởng Trong Quản Lý Hoạt Động Xuất Bản Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Tác Tư Tưởng' started by quanh.bv, Nov 21, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Một là, phân tích, làm sáng tỏ hơn cách tiếp cận và nội hàm khái niệm công tác tư tưởng; đặc biệt là, đã phân định, làm rõ từng yếu tố, bộ phận cấu thành, từng hình thái của công tác tư tưởng ở Việt Nam hiện nay.
  Hai là, luận giải, làm sáng tỏ vai trò chung của công tác tư tưởng và vai trò của công tác lý luận, vai trò của công tác tuyên truyền, vai trò của công tác cổ động đối với quản lý hoạt động xuất bản. Đồng thời, làm rõ những yếu tố khách quan và những yếu tố chủ quan của việc phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay.
  Ba là, khái quát thực trạng quản lý hoạt động xuất bản và phân tích thực trạng vai trò công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam từ năm 2004 đến nay.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Công tác tư tưởng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, PGS.TS. Hoàng Quốc Bảo
  • Tác giả: Phạm Thị Vui
  • Số trang: 210
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=35866
  https://drive.google.com/uc?id=1ekw1TqEmWN_5_pbbeBsO3dia3rTnR0b5
   

Share This Page