Luận Văn Thạc Sĩ Vai Trò Của Điều Tra Viên Trong Giải Quyết Vụ Án Hình Sự

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by nhandang123, Jun 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Vai Trò Của Điều Tra Viên Trong Giải Quyết Vụ Án Hình Sự (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Hưng Yên)
  Cơ quan điều tra là cơ quan tiến hành TTHS có vai trò quyết định trong việc làm rõ sự thật khách quan vụ án, làm cơ sở sở cho quá trình giải quyết vụ án nhanh chóng, công bằng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nghị quyết số 49 - NQ/TW, ngày 02 - 06 - 2005 của Bộ Chính trị “Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” đưa ra những định hướng cho việc cải cách đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong đó có Cơ quan điều tra với mục tiêu “xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
  • Luận văn thạc sĩ Luật học
  • Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Chí
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Quân
  • Số trang: 106
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1067196
   
  Last edited by a moderator: Jul 25, 2017

Share This Page