Luận Văn Thạc Sĩ Vai Trò Của Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Huyện Bình Chánh Thành Phố

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by oniison12312, Nov 30, 2019.

 1. oniison12312

  oniison12312 Member

  [​IMG]
  Vai Trò Của Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay
  Nguồn nhân lực là một trong những nhân tố giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời sự phát triển của một quốc gia cũng được đánh giá bằng trình độ phát triển của nguồn nhân lực ở quốc gia ấy. Bởi vậy các quốc gia trên thế giới đều rất coi trọng sự phát triển của nguồn lực then chốt này. Trong xu thế toàn cầu hóa hội nhập quốc tế hiện nay, vai trò của nguồn nhân lực ngày càng được khẳng định rõ nét
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Tác giả: Ngô Thị Xuân
  • Số trang: 91
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18038
  https://drive.google.com/uc?id=1gUsd8aTrqLfyfdRUr0ZodjtIcpErK06H
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 30, 2019

Share This Page