Luận Văn Tốt Nghiệp Vai Trò Của Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Tổ Chức Trong Giá Trị Kinh Doanh Của Công Nghệ Thông Tin

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý' started by nhandanglv123, Sep 14, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Vai Trò Của Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Tổ Chức Trong Giá Trị Kinh Doanh Của Công Nghệ Thông Tin
  Từ những năm 1990, hệ thống hoạch định nguồn lực tổ chức (ERP) được tin rằng là “sự phát triển quan trọng nhất trong tổ chức sử dụng CNTT ” (Davenport, 1998, p. 122). Ngày ngay, hệ thống hoạch định nguồn lực tổ chức được áp dụng bởi nhiều tổ chức lớn nhỏ trên khắp thế giới như một phần quan trọng trong cấu trúc tổ chức của họ. Hệ thống hoạch định nguồn lực tổ chức hỗ trợ hằng ngày cho hoạt động của tổ chức và quá trình ra quyết định của các nhà lãnh đạo (Gattiker và Goodhue, 2005). Theo PC World (2018), giá trị của thị trường phần mềm hệ thống hoạch định nguồn lực tổ chức toàn cầu sẽ vượt mức 41 tỷ USD tính đến năm 2020. Thế giới hiện có rất nhiều đơn vị cung cấp giải pháp hệ thống hoạch định nguồn lực tổ chức như SAP, Microsoft Dynamic, Oracle, Infor,…
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý
  • Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Duy Thanh
  • Tác giả: Cao Thị Thu Uyên
  • Số trang: 87
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1UA5S8jYPUbqh_JnHWnRjWRiLSJyoMbxc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page