Luận Văn Tốt Nghiệp Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Thực Thi Pháp Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Ở Quận Tây Hồ

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by nhandanglv123, Dec 11, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-11_10-23-57.png
  Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Thực Thi Pháp Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Ở Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội
  Đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng đã có những thay đổi cơ bản theo hướng hội nhập quốc tế. Đây là kết quả của của sự đổi mới đường lối chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước từ cuối năm 1990 đến nay. Thủ đô Hà Nội là cơ quan đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục và giao dịch quốc tế, là nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và là nơi diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của Nhà nước. Cũng như các địa phương khác trên cả nước, các tôn giáo từng bước du nhập, hình thành và phát triển ở Hà Nội. Các tôn giáo ở Hà Nội, tuy số lượng không nhiều, chiếm tỷ lệ không cao trong dân số, nhưng lại có vị trí đặc biệt quan trọng.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Thu Hường
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thủy
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2020
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2811
  https://nitro.download/view/7B0731D32FACA1A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page