Luận Án Tiến Sĩ Vai Trò Của Nhà Nước Trong Việc Giải Quyết Xung Đột Xã Hội Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by hieu1605, Mar 7, 2020.

 1. hieu1605

  hieu1605 Member

  [​IMG]
  Luận án đã làm rõ khái niệm xung đột xã hội dưới góc độ triết học, khẳng định 6 tác động tích cực và 6 tác động tiêu cực của xung đột xã hội đối với sự phát triển của xã hội. Luận án cũng tập trung làm rõ thực chất vai trò nhà nước trong việc giải quyết các xung đột xã hội là xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, xây dựng hệ thống công cụ thực thi pháp luật, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội cũng như quần chúng nhân dân và xây dựng và thực hiện quy trình giải quyết xung đột xã hội hợp lý, khoa học. Luận án cũng phân tích rõ những nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến vai trò này.
  • Luận án tiến sĩ Triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: GS, TS. Trần Phúc Thăng, PGS, TS. Trần Hải Minh
  • Tác giả: Lê Thị Thảo
  • Số trang: 172
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=34701
  https://drive.google.com/uc?id=1OaAhVqbTIpskJ6DYvNNB5Cexc3JK2AbP
   
  Last edited by a moderator: Mar 7, 2020

Share This Page