Luận Văn Thạc Sĩ Vai Trò Của Phật Giáo Trong Đời Sống Xã Hội Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, May 3, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  upload_2022-7-6_0-54-49.png
  Vai Trò Của Phật Giáo Trong Đời Sống Xã Hội Việt Nam Hiện Nay
  Nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống lý luận của triết học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vai trò xã hội của tôn giáo. Phân tích, nghiên cứu quá trình du nhập và phát triển của Phật giáo và thực trạng phát triển của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò tích cực của phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam
  • Luận văn thạc sỹ triết học
  • Chuyên ngành triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Văn Sinh
  • Tác giả: Đỗ Thu Hường
  • 130 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia 2010
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1006988
  https://drive.google.com/file/d/1AbgQVGkGo58qq4dnJ3JwZUMcr2Tn4VVP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 6, 2022

Share This Page