Luận Án Tiến Sĩ Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Phát Triển Kinh Tế Hộ Gia Đình Tại Huyện Ba Vì - Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by nhandanglv123, Apr 22, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Phát Triển Kinh Tế Hộ Gia Đình Tại Huyện Ba Vì - Thành Phố Hà Nội
  Luận án đã vận dụng và tiếp cận mới theo hướng xã hội học giới để làm sáng tỏ mối quan hệ biện chứng giữa lý thuyết và thực tiễn, qua đó lý giải những thuận lợi và khó khăn hiện nay của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp điều tra định lượng và định tính của Xã hội học, luận án đã chỉ ra thực trạng của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Luận án đã phân tích được các yếu tố tác động đến vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Luận án đã đề xuất một số biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Xã hội học
  • Người hướng dẫn: TS. Mai Thị Kim Thanh TS. Nguyễn Hải Hữu
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Linh
  • Số trang: 208
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65339
  https://drive.google.com/uc?id=1HxNTUbcW9k59qGaqq8DPYh_3BHp1ZMBx
   

Share This Page