Luận Văn Thạc Sĩ Vai Trò Của Tổng Thống Mỹ Trong Quy Trình Lập Pháp (Nghiên Cứu Trường Hợp Tổng Thống Barack Obama)

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Dec 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-8_14-28-55.png
  Lập pháp nói chung và quy trình lập pháp nói riêng đều có tác động quan trọng đến đời sống chính trị của bất kỳ một quốc gia trên thế giới bởi sản phẩm của chúng là các quyết định thể hiện ý chí, tính hợp lý và sự thành công của nhà nước đó. Do vậy các quốc gia trên thế giới đều rất chú trọng tới việc đổi mới và nâng cao hiệu quả của quy trình lập pháp. Để tạo ra những văn bản luật phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cũng như đảm bảo tính kinh tế, thời gian và hiệu quả khi luật được đưa vào thực tiễn, ngoài vai trò chính của Quốc hội còn cần có sự tham gia của nhiều chủ thể khác như từ ngành hành pháp, tư pháp để cùng đưa ra sáng kiến, đóng góp, xây dựng, thảo luận trong quy trình lập pháp.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: TS. Lưu Thúy Hồng
  • Tác giả: Vũ Ngọc Quảng
  • Số trang: 158
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6298
  https://drive.google.com/uc?id=1MlVIlKgg6mLnmqYlNytn2Rm3Rxh_vLkT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page