Luận Văn Thạc Sĩ Vai Trò Vốn Con Người Trong Sinh Kế Bền Vững Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Tại Xã Tản Lĩnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Biến Đổi Khí Hậu' started by nhandang123, Dec 6, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Vai Trò Vốn Con Người Trong Sinh Kế Bền Vững Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Tại Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Hà Nội
  Tản Lĩnh được biết đến có nông trường quốc doanh Ba Vì từ những năm 1959, trước bao cấp nó là nông trường tập trung, nhưng sau thời kỳ bao cấp (sau 1986) nó trở thành Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì; chăn nuôi bò sữa theo hộ bắt đầu từ những năm này. Tuy nhiên tại xã Tản Lĩnh có nhiều loại hình sinh kế cùng tồn tại không chỉ sinh kế bò sữa, đặc biệt trong những năm gần đây có những chuyển đổi do chủ trương của chính quyền địa phương hay do nông hộ tự quyết định hoặc có những nông hộ thay đổi sinh kế do ảnh hưởng bởi các nông hộ khác. Việc chuyên môn hóa chăn nuôi bò sữa hay đa dạng hóa sinh kế của người dân tại địa bàn nghiên cứu phụ thuộc rất nhiều yếu tố về vốn con người, vốn tự nhiên, vốn tài chính, vốn cơ sở hạ tầng và vốn xã hội; nên cần có những nghiên cứu cụ thể về sinh kế tại địa phương. Hơn nữa một câu hỏi được đặt ra là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, sinh kế của nông hộ tại xã Tản Lĩnh nên thay đổi hay duy trì như thế nào để thích ứng biến đổi khí hậu, đem lại cuộc sống ổn định, đảm bảo sức khỏe cho người dân và góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.
  • Luận văn thạc sĩ Biến đổi khí hậu
  • Chuyên ngành Biến đổi khí hậu
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Kim Chi
  • Tác giả: Vương Minh Thùy Trang
  • Số trang: 98
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1060367
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 14, 2018

Share This Page