Luận Văn Thạc Sĩ Văn Bia Và Giá Trị Nghiên Cứu Qua Loại Hình Bia Hậu

Discussion in 'Chuyên Ngành Việt Nam Học' started by nhandang123, May 21, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Văn Bia Và Giá Trị Nghiên Cứu Qua Loại Hình Bia Hậu
  Vài nét về văn bia Việt Nam: Khái lược về thuật ngữ văn bia, nguồn gốc của văn bia, sự hình thành và phát triển văn bia, tình hình sưu tầm và nghiên cứu văn bia, các loại hình văn bia, những giá trị của văn bia Việt Nam. Khái quát văn bia Hà Tây: Trình bày khái quát về địa danh hành chính của vùng đất Hà Tây cũ qua các thời kỳ lịch sử, nghiên cứu về văn bia ở Hà Tây theo niên đại, theo sự phân bố của huyện thành ở Hà Tây để làm rõ lịch sử về các nhân vật anh hùng, lịch sử của làng xã, lịch sử khoa bảng, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội Hà Tây thời kỳ trước. Bia hậu Hà Tây và những giá trị nghiên cứu: Bia hậu Hà Tây xuất hiện bắt đầu từ thế kỷ XVII và bùng phát về số lượng ở niên đại Chính Hòa, Cảnh Hưng. Bia hậu có nhiều giá trị khi nghiên cứu về lịch sử làng xã, về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa Hà Tây thời kỳ trung và cận đại.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Việt Nam học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Vũ Văn Quân
  • Tác giả: Nguyễn Bích Trà
  • Số trang: 189
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1021469
   
  Last edited by a moderator: Oct 12, 2017

Share This Page