Luận Văn Thạc Sĩ Vấn Đề Bảo Vệ Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Địa Phương Trên Báo Chí Vĩnh Long

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandanglv123, Jan 25, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Vấn Đề Bảo Vệ Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Địa Phương Trên Báo Chí Vĩnh Long (Khảo Sát Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long Và Báo Vĩnh Long, Năm 2019)
  Công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp giữ một vai trò quan trọng, là mắt xích không thể thiếu để việc bảo vệ, gìn giữ môi trường trở nên hiệu quả nhờ sự thống nhất ý chí và hành động trên phạm vi rộng rãi nhất. Nghị quyết số 41/NQ-TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã xác định việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường là giải pháp hàng đầu. Trong đó, đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và các thông tin về môi trường cho cộng đồng; đồng thời lên án nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường…
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Chí Trung
  • Tác giả: Hồ Phước Giang
  • Số trang: 148
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/100211
  https://drive.google.com/uc?id=1c6jxKwFF-ot-RDVd9O0-LdsHxRFLf4SC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page