Luận Văn Tốt Nghiệp Vấn Đề Dân Chủ Trong Tư Tưởng Của Nguyễn An Ninh Giai Đoạn 1923 - 1928

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by nhandanglv123, Feb 5, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Vấn Đề Dân Chủ Trong Tư Tưởng Của Nguyễn An Ninh Giai Đoạn 1923 - 1928
  Nguyễn An Ninh là nhà trí thức yêu nước, nhà báo và là nhà hoạt động cách mạng có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XX. Bằng vốn hiểu biết sâu rộng và sự khát khao nồng nhiệt của một người con Việt Nam yêu nước, Nguyễn An Ninh đã có những tác động mạnh mẽ trong việc truyền bá những tri thức của nhân loại đến quần chúng nhân dân, khơi dậy tinh thần tranh đấu và giúp nhân dân thức tỉnh nghĩa vụ của mình trước những kiềm lực, áp bức của chế độ thuộc địa.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình
  • Tác giả: Lê Ngọc Hiển
  • Số trang: 87
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98219
  https://drive.google.com/uc?id=1sKfRJcI21HH7MGJhEwIkvh3iFbJSUEqi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page