Luận Văn Thạc Sĩ Vấn Đề Tha Hóa Lao Động Trong Tác Phẩm Bản Thảo Kinh Tế - Triết Học Năm 1844

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, May 4, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Vấn Đề Tha Hóa Lao Động Trong Tác Phẩm Bản Thảo Kinh Tế - Triết Học Năm 1844
  Phân tích cơ sở thực tiễn và lý luận cho sự ra đời quan niệm của C. Mác về tha hóa lao động và giới thiệu tổng quan về tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844. Phân tích quan niệm của C. Mác về biểu hiện, nguyên nhân và con đường khắc phục tha hóa lao động trong tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844. Bước đầu chỉ ra ý nghĩa quan niệm của C. Mác về tha hóa lao động với việc nhận thức tha hóa lao động trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
  • Luận văn thạc sỹ triết học
  • Chuyên ngành triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Tác giả: Trương Thị Kim Oanh
  • 78 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1007035&sp=T&sp=1&suite=def

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page