Luận Án Tiến Sĩ Vấn Đề Xây Dựng Đảng Cộng Sản Trung Quốc Từ Sau Đại Hội XVIII Và Gợi Mở Đối Với Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Mar 6, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-3-6_1-32-57.png
  Luận án đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cho công tác xây dựng ĐCS Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII, bao gồm bối cảnh lịch sử thế giới, trong nước và trong ĐCS Trung Quốc và phân tích tư tưởng của các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc tiền nhiệm trước Đại hội XVIII để thấy được họ đã kế thừa và sáng tạo lý luận xây dựng đảng trong quá trình thực hiện Trung Quốc hoá Chủ nghĩa Mác, thể hiện được đặc điểm mới và nét đặc trưng riêng qua mỗi thời kỳ.
  • Luận án tiến sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Văn Đức; TS. Nguyễn Xuân Cường
  • Tác giả: Trần Ánh Tuyết
  • Số trang: 206
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=38579
  https://drive.google.com/uc?id=1NUrbqL0Y0UlSh6uT0hoL3e2gZb1geOLY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page