Luận Án Tiến Sĩ Vấn Đề Xây Dựng Văn Hóa Chính Trị Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Dec 8, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-12-8_16-1-53.png
  - Mục đích nghiên cứu: Làm rõ lý luận chung về văn hóa chính trị và văn hóa chính trị Việt Nam; cơ sở lý luận xây dựng văn hóa chính trị và thực trạng xây dựng văn hóa chính trị ở thành phố Hồ Chí Minh; từ đó đề xuất quan điểm, phương hướng và các giải pháp xây dựng văn hóa chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
  - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của luận án là văn hóa chính trị và xây dựng văn hóa chính trị ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.
  • Luận án tiến sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đặng Hữu Toàn
  • Tác giả: Mai Hồng Công
  • Số trang: 183
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=42288
  https://drive.google.com/file/d/1Z2mP-G9OAozpbZ4C2RojsIyxMEvaRIRX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page