Luận Văn Thạc Sĩ Vấn Đề Xử Lý Và Sử Dụng Nguồn Thông Tin Của Độc Giả Trên Báo In

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandang123, Mar 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Vấn Đề Xử Lý Và Sử Dụng Nguồn Thông Tin Của Độc Giả Trên Báo In
  Chương 1: Mối quan hệ giữa tòa soạn và độc giả. Chương 2: Thực trạng xử lý và sử dụng nguồn thông tin của độc giả trên báo in, thông qua việc: Đánh giá nguồn thông tin của độc giả báo Nhân Dân, Lao Động và Tiền Phong từ tháng 1/2008 đến tháng 6/2009; Phương thức xử lý và sử dụng nguồn thông tin của độc giả trên báo Nhân Dân, Lao Động và Tiền Phong từ tháng 1/2008 đến tháng 6/2009. Chương 3: Một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý và sử dụng nguồn thông tin của độc giả trên báo in.
  • Luận văn thạc sĩ Báo chí
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tuấn Phong
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Số trang: 87
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2010
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1014952
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 3, 2017

Share This Page