Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Mô Hình Hồi Quy Ngưỡng Trong Nghiên Cứu Tác Động Của Nợ Lên Giá Trị Doanh Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Dec 4, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-4_14-22-28.png
  Vận Dụng Mô Hình Hồi Quy Ngưỡng Trong Nghiên Cứu Tác Động Của Nợ Lên Giá Trị Doanh Nghiệp Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Sàn Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSX)
  Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trường, cùng với quá trình cổ phần hóa và tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, tạo ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng là một thách thức lớn. Trước những cơ hội và thách thức đó, các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực trong việc khai thác các nguồn lực của xã hội để phát triển hoạt động. Một trong những nguồn lực đó là nguồn lực tài chính từ bên ngoài doanh nghiệp.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh
  • Tác giả: Ngô Lê Khánh Hồng
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/44711
  https://drive.google.com/file/d/1v6SMZZXuxlNmdxoSSbukFSzLwDY3vsiC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jan 1, 2023

Share This Page