Luận Văn Tốt Nghiệp Vận Dụng Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Nguyên Nhân Và Kết Quả Vào Việc Bảo Vệ Môi Trường Sinh Thái

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by nhandanglv123, Jul 19, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Vận Dụng Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Nguyên Nhân Và Kết Quả Vào Việc Bảo Vệ Môi Trường Sinh Thái Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Ở Huyện Mê Linh (Hà Nội) Hiện Nay
  Hiện nay nước ta đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để làm được điều này, chúng ta cần tận dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế cả về con người, nguồn vốn, tài nguyên thiên nhiên... Sau đại hội đổi mới 1986. mặc dù cơ cấu nền kinh tế nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng ngành nông nghiệp vẫn chiếm một vị trí quan trọng. Hiện nay nền nông nghiệp ở Việt Nam không chỉ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia mà còn xuất khẩu ra bên ngoài thế giới. Nếu như trước kia con người chỉ biết gieo trồng một số loại cây có sẵn trong tự nhiên đề phục vụ nhu cầu cho mình mà không cần đến thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón,thì nay trong quá trình phát triển đã có nhiều tiến bộ khoa học được đưa vào ứng dụng trong sản xuất.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Hồng Loan
  • Tác giả: Vũ Thị Thu Hương
  • Số trang: 73
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 2016
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-11117
   

Share This Page