Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Phương Pháp Thống Kê Đa Biến Đo Lường Tài Sản Thương Hiệu Điểm Đến Du Lịch Đất Mũi Cà Mau

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by nhandanglv123, May 20, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Vận Dụng Phương Pháp Thống Kê Đa Biến Đo Lường Tài Sản Thương Hiệu Điểm Đến Du Lịch Đất Mũi Cà Mau Theo Cảm Nhận Của Du Khách Nội Địa
  Nghiên cứu nhằm khám phá các yếu tố cấu thành nên tài sản thương hiệu điểm đến du lịch Đất Mũi Cà Mau theo cảm nhận của du khách nội địa. Khảo sát diễn ra tại Khu du lịch Đất Mũi Cà Mau với số phiếu dự kiến phát ra là 300 phiếu. Đối tượng phỏng vấn là khách du lịch nội địa với những nội dung: (1) Điểm nổi bật thương hiệu; (2) Chất lượng thương hiệu; (3) Hình ảnh thương hiệu; (4) Lòng trung thành đối với thương hiệu và (5) Sự sẵn lòng trả thêm. Dữ liệu sẽ trải qua quá trình kiểm tra độ tin cậy và tính giá trị của thang đo, phân tích nhân tố khám phá để ra được kết quả cuối cùng phục vụ cho công tác phân tích mối quan hệ nhân quả trong mô hình thông qua việc sử dụng phương trình hồi quy tuyến tính.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Hà Văn Sơn
  • Tác giả: Võ Văn Đa
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1vRUaNWwGdRtnq1hNU1g-SuoDwiA-H4m2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page