Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Quan Điểm Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Vào Việc Giáo Dục Đạo Đức Cho Sinh Viên Các Trường

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Jan 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-1_20-5-27.png
  Vận Dụng Quan Điểm Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Vào Việc Giáo Dục Đạo Đức Cho Sinh Viên Các Trường Cao Đẳng Nghề Ở Quảng Nam
  Nếu ví xã hội là một cơ thể sống thì đạo đức chính là sức mạnh tinh thần của cơ thể ấy, do đó việc xây dựng và phát triển đạo đức là nhu cầu tất yếu, khách quan của bất cứ xã hội nào. Thực tiễn lịch sử đã cho thấy, một khi con người được soi sáng bởi một lý tưởng đạo đức tiến bộ và khi sự hiểu biết về cái thiện, cái ác, về lương tâm, danh dự, trách nhiệm, nghĩa vụ của họ càng được nâng cao thì hoạt động của họ ngày càng hướng tới phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng, qua đó góp phần thúc đẩy xã hội phát triển ổn định và bền vững hơn.
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Hồng Lưu
  • Tác giả: Phạm Thị Hiến
  • Số trang: 96
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2014
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13866
  https://drive.google.com/file/d/1Rsa4ivFIovwrhzYF4Ao3caYY4JKxoAbJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page