Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Tư Tưởng Của Ph. Ăngghen Về Mối Quan Hệ Giữa Con Người Với Tự Nhiên Trong Tác Phẩm

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Jan 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-1_18-3-22.png
  Vận Dụng Tư Tưởng Của Ph. Ăngghen Về Mối Quan Hệ Giữa Con Người Với Tự Nhiên Trong Tác Phẩm Biện Chứng Của Tự Nhiên Vào Việc Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Ở Tỉnh Đắk Lắk
  Thế giới vật chất rất đa dạng và phong phú nhưng chúng không tồn tại độc lập, hỗn độn hay tách rời nhau, không phải là những bản chất hoàn toàn đối lập nhau, chúng chỉ là những biểu hiện khác nhau của vật chất đang vận động. Sự đa dạng và phong phú đó chịu sự chi phối bởi các quy luật khách quan của thế giới vật chất, đó là tính thống nhất vật chất của thế giới. Theo Ph. Ăngghen: “Tính thống nhất thực sự của thế giới là ở tính vật chất của nó, và tính vật chất này được chứng minh không phải bằng vài ba lời lẽ khéo léo của kẻ làm trò ảo thuật mà bằng một sự phát triển lâu dài và khó khăn của triết học và khoa học tự nhiên”
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tấn Hùng
  • Tác giả: Trần Thị Phượng
  • Số trang: 90
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2013
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13873
  https://drive.google.com/file/d/15wYQC978CCGaHxHLQaUTLRPQ4kqAYfeZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page