Luận Án Tiến Sĩ Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Tại Các Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by trandanne, Mar 2, 2022.

 1. trandanne

  trandanne Member

  upload_2022-3-2_21-40-30.png
  Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Tại Các Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Cấp Huyện Ở Việt Nam Hiện Nay
  - Luận án góp phần hệ thống, làm rõ cơ sở lý luận về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị (LLCT) trong hoạt động giáo dục LLCT tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (TTBDCTCH) ở Việt Nam hiện nay. Trong đó, đáng chú ý là những đóng góp về việc làm rõ khái niệm và yêu cầu của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục LLCT tại các TTBDCTCH. Luận án cũng làm sáng tỏ những nội dung cơ bản về TTBDCTCH, chỉ ra được vị trí, chức năng, nhiệm vụ; chủ thể, đối tượng; chương trình, nội dung giảng dạy; hình thức và phương thức giáo dục LLCT tại các TTBDCTCH.
  - Luận án đã phân tích, làm rõ những yếu tố thuận lợi, khó khăn, thách thức tác động đến giáo dục LLCT; những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế và yêu cầu của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục LLCT tại các TTBDCTCH.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông; PGS.TS. Nguyễn Đức Luận
  • Tác giả: Mai Yến Nga
  • Số trang: 214
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=38817
  https://drive.google.com/uc?id=1LXp5yvSlN6EezhOBEHgkDFHKT9kfqqus
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 2, 2022

Share This Page