Luận Văn Tốt Nghiệp Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Vào Việc Xây Dựng Nền Quốc Phòng - An Ninh Ở Nước Ta Trong Giai Đoạn

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Công Dân' started by quanh.bv, Sep 8, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Vào Việc Xây Dựng Nền Quốc Phòng - An Ninh Ở Nước Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  Thế kỷ XX là thế kỷ đầy biến động đối với dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã làm nên nhiều chiến công hiển hách. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật nhào ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đó là hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc ta đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, non sông thu về một mối và sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo đã và đang đem lại nhiều thành tựu quan trọng.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Giáo dục công dân
  • Giáo viên hướng dẫn: Ths. Đinh Văn Phương
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Tưới
  • Số trang: 70
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1gYO3_EVawQ4-sI-JwaY2ptZlRiP82JZ1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page